Ναος Απολλωνα

Home / / Ναος Απολλωνα

ΝΑΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΑ

Στα βορειοδυτικά του νησιού της Αίγινας και κοντα στο λιμάνι, βρίσκεται ο αρχαιολογικός χώρος της Κολώνας που ήταν στην αρχαιότητα η Ακρόπολη της Αίγινας.

Χρονολογείται περίπου το 520-500 π.Χ και είναι δωρικού ρυθμού. Η κατασκευή του είναι όμοια με αυτή του ναού της Αφαίας και όπως όλοι οι δωρικού ρυθμού ναοί έχει εσωτερικό ορθογώνιο δωμάτιο με δύο μικρές στοές ανατολικά και δυτικά.
Ο ναός ήταν περίπτερος και αποτελούταν από 12 και 6 κολώνες ύψους 6 μ. στις μακρίες και στενές πλευρές του και 2 κολώνες εν παραστάσει στον πρόναο και οπισθόδρομο.
Σήμερα σώζονται μια από τις 2 κολώνες (οπισθόδρομου με το επιστύλιο τους) και αυτή όχι ακέραια.

Related Projects
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search