ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΑΙΓΙΝΑΣ

Ο Μητροπολιτικός Ναός της Αίγινας χτίστηκε το 1806 με χρήματα των κατοίκων και του Μοναστηριού της Παναγίας Χρυσολεόντισσας. Θεωρείτε ένα από τα σπουδαιότερα κτίσματα του νησιού αφού εκεί ορκίστηκε στις 28 Ιανουαρίου 1928 Κυβερνήτης του Ελληνικού Κράτους ο Ιωάννης Καποδίστριας .

Ο Ναός είναι τρισυπόστατος και έχει τρεις Άγιες Τράπεζες αφού είναι αφιερωμένος στην Κοίμηση της Θεοτόκου, στον Άγιο Διονύσιο και στον Άγιο Γιάννη.
Μέσα στον Ναό μπροστά από το Ιερό και απέναντι από τον Επισκοπικό θρόνο υπάρχει μέχρι σήμερα το στασίδι του Ιωάννη Καποδίστρια το οποίο μετά την δολοφονία του κλείστηκε με κιγκλίδωμα ώστε να μην καθίσει άλλος.

Πάνω από τον πρόναο είναι ο γυναικωνίτης , ο οποίος χρησίμευσε και σαν εξώστης για τις αρχικές συνεδριάσεις της πρώτης Ελληνικής Βουλής της Ελεύθερης Ελλάδας αφού λάμβαναν χώρα μέσα στην εκκλησία ελλείψει κατάλληλου κτιρίου.
Το καμπαναριό της εκκλησίας είναι κατασκευή της εποχής του Κυβερνήτη και η καμπάνα του, δωρεά του ίδιου αγορασμένη στην Ρωσία.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search

ΚΥΒΕΡΝΕΙΟ ΑΙΓΙΝΑ